ТПТЕ кафедра промышленная теплоэнергетика теплотехника
 ТПТЕ (главная)   Ссылки Контакты  
     
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Термінологічний словник з тепломасообміну

Дніпродзержинськ
2010
УДК 536.24

Горбунов О.Д. Термінологічний словник з тепломасообміну – Дніпродзержинськ: ДДТУ, 2010. – 71 с.

Рецензенти:
- докт. техн. наук, професор М.Д.Волошин
- докт. філол. наук, професор Ю.О.Шепель

У словнику наведено тлумачення основних термінів з розділів: «Методи подоби», «Теплопровідність», «Конвективний теплообмін», «Масообмін» та «Випромінювання».

Підібрано еквіваленти до більшої кількості термінів з німецької, англійської, французької та російської мов.

При укладенні словника було використано матеріали, розроблені Комітетом науково-технічної термінології АН СРСР: Теория теплообмена: Терминология: Вып. 83. – М.: Наука, 1971. – 81 с., а також Термодинамика: Терминология: Вып. 85. – М.: Наука, 1973. – 54 с.

Дана термінологія рекомендована до використання у науково-технічній літературі, в навчальному процесі, у стандартах та документації.

Для студентів, які вивчаються за дисциплінами «Тепломасообмін», «Теплотехніка», «Термодинаміка», «Гідрогазодинаміка», «Теплоенергетика», «Високотемпературні теплотехнічні процеси», «Теплообмін та теплові режими в промислових печах».

© О.Д. Горбунов, 2010
© ДДТУ, 2010

В С Т У П

За останні роки теорія теплообміну одержала значний розвиток. Поряд з розробкою й поглибленням уже відомих напрямів виникли нові. Зросло значення теорії теплообміну в науці й техніці. З питань теплообміну проводяться великі дослідження, публікуються багато статей, випускають монографії й навчальні посібники. Тому назріла необхідність побудови науково обґрунтованої теорії в цій важливій галузі знань.

Відсутність єдиної, упорядкованої термінології часто призводить до того, що один термін має кілька значень і служить для вираження різних понять (багатозначність) або для того самого поняття застосовуються кілька різних термінів (синонімія). Деякі терміни застаріли, суперечать сутності понять, що позначаються ними, і тим самим створюють неправильні уявлення. Ряд важливих понять не має визначень; у науковій і навчальній літературі визначення часто заміняються приблизними поясненнями; багато визначень застаріли й суперечать сучасним рівням знань.

Усі ці недоліки ускладняють викладання, заважають взаємопорозумінню навіть серед фахівців, приводять до плутанини, а нерідко й до помилок при розв'язанні практичних питань.

В основу побудови термінології покладені принципи й методи, розроблені КНТТ АН СРСР.

Для назви дисципліни, що вивчає процеси переносу теплоти, у нашій науково-технічній літературі найчастіше користуються терміном "теплопередача", рідше терміном "теплообмін" і ще рідше терміном "теплопереніс". Ці ж терміни використовуються й для позначення будь-якого процесу переносу теплоти, а термін "теплопередача" уживається ще й у третьому значенні - як процес переносу теплоти від однієї рідини до іншої через стінку, що їх розділяє. Щоб усунути таку багатозначність, для назви дисципліни прийнят термін "теорія теплообміну". Термін "теплообмін" уживається для позначення будь-якого процесу переносу теплоти, а термін "теплопередача" - лише для позначення процесу переносу теплоти від однієї рідини до іншої через стінку або поверхню, що їх розділяє.

У науково-технічній і навчальній літературі з теорії теплообміну і її додатків у різних галузях техніки (теплообмінні апарати, захист конструкцій від високої температури й аеродинамічного нагрівання, камери згоряння, сушильні установки та багато інших) використовується велика кількість понять. Охопити всі поняття в рамках однієї термінології не є можливим, та це навряд чи й необхідно. Тому в дану термінологію включені тільки ті поняття, які мають загальне значення, тобто безпосередньо належать до теорії теплообміну. Поняття, які використовулися в додатках теорії теплообміну, повинні ввійти у відповідні термінології для різних галузей техніки (наприклад, у термінологію по теплообмінних апаратах, у процесах сушіння й сушильних пристроїв).

Нижче даються пояснення до даної термінології.

У першому стовпчику зазначені номери термінів.

У другому стовпчику розміщено терміни, рекомендовані для обумовленого поняття. Рекомендовані терміни розташовані в систематичному порядку відповідно до прийнятої в даній роботі систематики понять. Як правило, для кожного поняття пропонується один (основний) термін, надрукований напівжирним шрифтом. Однак в окремих випадках нарівні з основним терміном пропонується другий, паралельний термін, надрукований світлим шрифтом.

Якщо другий термін є короткою формою основного рекомендованого терміну (тобто не містить нових терміноелементів, що не входять до складу основного терміна), то він допускається до застосування нарівні з основним у відповідному контексті за умови, що виключена можливість яких-небудь непорозумінь: наприклад, "регулярний режим теплопровідності" і "регулярний режим"; "актуальне значення фізичної величини" і "актуальна величина"; "абсолютно чорне тіло" і "чорне тіло". Іноді другий термін побудований за іншим принципом: наприклад, "рівномірне випромінювання" і "чорне випромінювання"; "прозоре середовище" і "діаметричне середовище". У цьому випадку при наступному перегляді термінології один з термінів може бути усунутий (залежно від впровадження й додаткової оцінки того або іншого терміна). Однак, як виняток, іноді є доцільним зберегти й надалі для того або іншого поняття два терміни (наприклад, залежно від точки зору, з який розглядається відповідне поняття, буває доцільно застосовувати той або інший з еквівалентних термінів, що підкреслюють різні класифікаційні ознаки поняття).

У цьому ж стовпчику розміщено в якості довідкових відомостей терміни на німецькій, англійській, французькій й російській мовах, тією чи іншою мірою відповідні й українські терміни. Необхідно відзначити, що в іноземні терміни різні автори часто вкладають різний зміст. Це пов'язане з відсутністю встановленої термінології на відповідних мовах. Значення, що приписується терміну тім або іншим авторам, може розходитися з визначенням, наведеним у справжньому збірнику. Тому некритичне користування іноземними термінами може привести до непорозумінь, на що слід постійно звертати увагу. Для деяких рекомендованих термінів відсутні відповідні іноземні терміни-еквіваленти.

У третьому стовпчику зазначені визначення понять або їх математичні формулювання.

Після деяких визначень наведені примітки, що дають пояснення або що вказують на можливість застосування тих або інших термінів.

 

Прототипом и прообразом электронной версии данного словаря послужил словарь морфологических терминов ( на http://www.morphology.dp.ua/_dict/ ).

 © 2008-2015, Кафедра ПТ ДГТУ © сделано качественно,   дизайн и вёрстка Dr. Andy  
На правах рекламы: .
Ключевые слова: теплообмен, техническое образование, кафедра, тепло, физика, теплотехника, металлургическая теплотехника, термодинамика, словарь термины, теплообменные аппараты, расчёты теплового газодинамического состояния технических систем.
Рекомендуем: Кардиогенезвопросы развития и строения сердца и сосудов, — сердечное тепло.
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика