ТПТЕ кафедра промышленная теплоэнергетика теплотехника
 ТПТЕ (главная)   Ссылки Контакты  
     

Коефіцієнт масовіддачі - Коэффициент массоотдачи

У. Коефіцієнт масовіддачі D. Stoffübergangszahl, Stoffaustaushkoeffizient E. Mass-Transfer coefficient F. Coefficient de transfert de masse Р. Коэффициент массоотдачи

Величина, що характеризує інтенсивність масовіддачі і дорівнює густині потоку маси даного компонента на поверхні поділу (на стінці), віднесеній до різниці їх масових часток (або у випадку газової суміші їх парціальних тисків) у середовищі і на поверхні поділу з боку даної фази.

Примітка. При масообміні між рідким середовищем і поверхнею поділу його з газом масова частка даного компонента рідини визначається з умови рівноваги фаз як відношення його масової частки в газовій фазі до константи газової рівноваги (коефіцієнт розподілу) з урахуванням, у разі необхідності, опору перенесення речовини на межі поділу фаз.

Величина, которая характеризует интенсивность массоотдачи, и равная плотности потока массы данного компонента на поверхности раздела (на стенке), отнесенной к разности его массовых долей (или в случае газовой смеси его парциальных давлений) в среде и на поверхности раздела со стороны данной фазы.

При массообмене между жидкой средой и поверхностью ее раздела с газом массовая частица данного компонента на поверхности жидкости определяется из условия равновесия фаз как частное от деления его массовой доли в газовой фазе на константу газового равновесия (коэффициент распределения) с учетом, в случае необходимости, сопротивления переносу вещества на границе раздела фаз.

6. Масообмін:
 © 2008-2015, Кафедра ПТ ДГТУ © сделано качественно,   дизайн и вёрстка Dr. Andy  
На правах рекламы: .
Ключевые слова: теплообмен, техническое образование, кафедра, тепло, физика, теплотехника, металлургическая теплотехника, термодинамика, словарь термины, теплообменные аппараты, расчёты теплового газодинамического состояния технических систем.
Рекомендуем: Кардиогенезвопросы развития и строения сердца и сосудов, — сердечное тепло.
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика