ТПТЕ кафедра промышленная теплоэнергетика теплотехника
 ТПТЕ (главная)   Ссылки Контакты  
     

Стабілізований теплообмін - Стабилизированный теплообмен

У. Стабілізований теплообмін D. Ausgebildete Wärmeübertragung E. Developed heat transfer F. Echange de chaleur en régime thermique établi Р. Стабилизированный теплообмен

Конвективний теплообмін у трубі на такому віддаленні від перерізу, після якого зберігаються певні граничні умови на стінці за довжиною, що поле температури практично не залежить від характеру розподілу швидкості у цьому перерізі.

У випадку постійних властивостей рідини за деяких типів граничних умов на стінці (наприклад, при постійній температурі стінки або постійній густині теплового потоку на стінці) розподіл температури (відрахованої від температури стінки) за початковим перерізом течії при стабілізованому теплообміні залишається подібним самому собі у різних перерізах труби. При цьому відношення коефіцієнта тепловіддачі до місцевого температурного напору постійне вздовж труби.

Конвективный теплообмен в трубе на таком удалении от сечения, после которого сохраняются определенные граничные условия на стенке по длине, что поле температуры практически не зависит от характера распределения температуры и скорости в этом сечении.

В случае постоянных свойств жидкости при некоторых типах граничных условий на стенке (например, при постоянной температуре стенки или постоянной плотности теплового потока на стенке) распределение температуры (рассчитанной от температуры стенки) по начальному сечению потока при стабилизированном теплообмене остается подобным самому себе в разных сечениях трубы. При этом отношение коэффициента теплоотдачи к местному температурному напору постоянное по длине трубы.

4. Конвективний теплообмін в однофазному середовищі:
 © 2008-2015, Кафедра ПТ ДГТУ © сделано качественно,   дизайн и вёрстка Dr. Andy  
На правах рекламы: .
Ключевые слова: теплообмен, техническое образование, кафедра, тепло, физика, теплотехника, металлургическая теплотехника, термодинамика, словарь термины, теплообменные аппараты, расчёты теплового газодинамического состояния технических систем.
Рекомендуем: Кардиогенезвопросы развития и строения сердца и сосудов, — сердечное тепло.
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика